Mikrotik CCR1016-12S-1S+

Mikrotik OmniTIK 5 (RBOmniTikU-5HnD)

Mikrotik RB1100AHX4

Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM

Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM

Mikrotik CCR1036-12G-4S

Mikrotik CRS109-8G-1S-2HND-IN

Fonte Chaveada 24V/2,5A Mikrotik 24HPOW

Mikrotik LHG 5 ac (RBLHGG-5acD)

Mikrotik LDF 5 (RBLDF-5nD)

Mikrotik RB922UAGS-5HPacD

Mikrotik RB951Ui-2HnD