Antena Direcional 5,8 GHz 31 dBi Ubiquti RD-5G31-AC

Antena Omni 2,4 GHz 10 dBi Ubiquiti AMO-2G10

Antena Omni 2,4 GHz 13 dBi Ubiquiti AMO-5G13

Antena Omni Indoor 2,4 GHz 10 dBi GTS 78.0211A

Antena Omni Indoor 2,4 GHz 5 dBi L-COM HG2405RD-NM

Antena Omni Indoor 2,4 GHz 5 dBi GTS 78.0210A

Antena Setorial 5,8 GHz 15 dBi Mikrotik MANT 15S

Antena Setorial 5,8 GHz 15 dBi Mikrotik MANT 19S

Antena Setorial 5,8 GHz 16 dBi Ubiquiti AM-5G16-120

Antena Setorial 5,8 GHz 20 dBi Ubiquti AM-5G17-90

Antena Setorial 5,8 GHz 20 dBi Ubiquti AM-5G20-90

Antena Setorial 5.8 GHz 19 dBi Ubiquiti AM-5G19-120